1916-жылдагы  улуттук  боштондук  көтөрүлүш.  Үркүн

Дата публикации: 05.04.2016 6:50:11

8-класска  4-апрелде  1916-жылдагы  улуттук  боштондук  көтөрүлүштүн  негизги  себептери  орус  дыйкандарынын  көп  санда  көчүп  келүүсү  жана  аларды  отурукташтырууда  кыргыздарга  карата  зомбулуктун  күчөшү  болгон.  Окуучуларга  бул  көтөрүлүштүн  ар  кайсы  жерлерде  болуп  өткөндүгү  түшүндүрүлдү.  

             1917-жылы  кытайга  качкан  кыргыздар  өз  мекенине  кайтып  келишкен  ж.б.

Мугалим:  Муканбетова  Батмабүбү.