1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш. Үркүн

Дата публикации: 05.04.2016 6:50:11

8-класска 4-апрелде 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн негизги себептери орус дыйкандарынын көп санда көчүп келүүсү жана аларды отурукташтырууда кыргыздарга карата зомбулуктун күчөшү болгон. Окуучуларга бул көтөрүлүштүн ар кайсы жерлерде болуп өткөндүгү түшүндүрүлдү.

1917-жылы кытайга качкан кыргыздар өз мекенине кайтып келишкен ж.б.

Мугалим: Муканбетова Батмабүбү.