АДМИНИСТРАЦИЯ

Табалдиева Асель Бейшенкариевна

Мектеп директору

Асанкариева Айзада Асанкариевна

Тарбия иштери боюнча директордун

орун басары

Саалиева Айсулу

окуу - тарбия иштери боюнча

директордун орун басары

Сейдалиева Гүлсана Сапарбековна

мектептин соц педагогу