АДМИНИСТРАЦИЯ

Табалдиева Асель Бейшенкариевна

      Мектеп  директору
                           Саалиева Айсулу 

  окуу - тарбия  иштери  боюнча

  директордун  орун  басары
Сейдалиева Гульсана Сапарбековна 

Соц. педагог


Асанкариева Айзада Асанкариевна

 Тарбия  иштери  боюнча

  директордун  орун  басары