ОКУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

21-октябрь  күнү  мектеп  ичинде  5-11-класстарда  интеллектуалдык  марафон  өткөрүлдү

                                         Интеллектуалдык  марафон