Сообщение без заголовка

Дата публикации: 15.11.2016 8:57:37

  USAID "Бирге окуйбуз" долбоору боюнча 2016-2017-окуу жылындагы 1-семинары. Темасы: "Окуу үчүн текстти тандоо усулдары". Бирикменин мүчөлөрү класстар боюнча окуу китебиндеги берилген тексттерди талдоо жана талкуу жүргүзүштү. Сабактын үлгүсүн иштеп чыгышты.