Тарбиялык  саат   "Самын  менен  дос  бол"

Дата публикации: 21.01.2017 5:50:02

Ачык  тарбиялык  саат  "Самын  менен  дос  бол"   Бул  сабакта  видео  фильм  көрсөтүлүп  ал  боюнча  талкуу  жүргүзүлдү.  Суроолор  жана  жооптор  көнүгүүсү  болду.  Самындын  түрлөрү,  аларды  кандай  жана  кайсы  убакта  колдонулаары  жөнүндө  айтылды.  Колду  самын  менен  кантип  таза  жууш  керектигин  практика   түрүндө  көрсөтүлдү.  Тазалык  тууралуу  маалымат  алышты. Турмушунда  дайыма  колдону  керектиги  эскертилди.  2-класс  Мугалим:  Асанкожоева  Айнагүл  

                                самын  менен  дос  бол