"Бирге окуйбуз" долбоору "Ашар көңүл ачар"

Дата публикации: 11.01.2016 7:31:53

"Ашар көңүл ачар" деген темада окуучулар ашардын маанисин терең түшүнүшөт. Бири-бирине жардамдашууга, боорукер, адептүү болуу менен бир чоң ишти бүтүрө тургандыгы жөнүндө маалыма алышат, тарбияланышат, улууларга жардамдашууга кыргыздын улуттук каада салтын билүүгө үйрөнүшөт.