"Бирге  окуйбуз"  долбоору  "Ашар  көңүл  ачар"

Дата публикации: 11.01.2016 7:31:53

  "Ашар  көңүл  ачар"  деген   темада  окуучулар  ашардын  маанисин  терең  түшүнүшөт.  Бири-бирине  жардамдашууга,  боорукер,  адептүү  болуу  менен  бир  чоң  ишти  бүтүрө  тургандыгы  жөнүндө  маалыма  алышат,  тарбияланышат,  улууларга  жардамдашууга  кыргыздын  улуттук  каада  салтын  билүүгө  үйрөнүшөт.