"Весна  в лесу"

Дата публикации: 05.04.2016 7:06:02

31-мартта  4-класска чтениядан "Весна  в  лесу"  деген  темада ачык  сабак  өтүлдү. Окуучулар  эки  топко:  1- топ  "Весна"  2 - топ   "Зима"  бөлүнүшүп, активдүү  катышышты.  Сабакта  окуучулар  тема  боюнча  түшүнүп  айтып  жана  сүрөт  тартышты.