"Весна в лесу"

Дата публикации: 05.04.2016 7:06:02

31-мартта 4-класска чтениядан "Весна в лесу" деген темада ачык сабак өтүлдү. Окуучулар эки топко: 1- топ "Весна" 2 - топ "Зима" бөлүнүшүп, активдүү катышышты. Сабакта окуучулар тема боюнча түшүнүп айтып жана сүрөт тартышты.