"Самын менен дос бол", "Таза тиштер", "Тамекинин зыяндуулугу", "Насвай" боюнча семинар

Дата публикации: 20.02.2016 12:39:36

2016-жылдын 9-февраль күнү "Самын менен дос бол", "Таза тиштер", "Тамекинин зыяндуулугу", "Насвай" боюнча семинар мугалимдерге өтүлдү.