"Самын  менен  дос  бол",  "Таза  тиштер",  "Тамекинин  зыяндуулугу",  "Насвай"  боюнча  семинар

Дата публикации: 20.02.2016 12:39:36

2016-жылдын  9-февраль  күнү  "Самын  менен  дос  бол",  "Таза  тиштер",  "Тамекинин  зыяндуулугу",  "Насвай"  боюнча  семинар мугалимдерге  өтүлдү.