ҮЙДӨ ОКУТУУ

1. Кашымбекова Аделя 1-класстын окуучусу Диагнозу ДЦП

Мугалими: Алиева Дарыгүл 1 жумада 6 саат окутулат.

2. АКМАТОВА Жазира 4-класстын окуучусу. Диагнозу: Таяныч кыймыл системасы начар.

Мугалими: Элебесова Алымбүбү 1 жумада 6 саат окутулат.

3. Рафиков Изат 7-класстын окуучусу.

Диагнозу: Операциядан кийинки калыбына келүү.

Бир жумада 9 саат окутулат

1 Кыргыз тили 2 саат Мугалими Ибраева Гүлзат

2 Орус тили 2 саат Мугалими: Мурзакожоева

Динара

3 Математика 2 саат Мугалими: Муканбетова

Батмабүб

ү

4 Биология 1 саат Мугалими: Исаева Атыркүл

5 Тарых 1 саат Мугалими Батырканова

Сонунбүбү

6 Информатика 1 саат Мугалими: Шайкеева

Бактыгүл

ЖАСИРА расписание.docx