ҮЙДӨ ОКУТУУ

1.  Кашымбекова  Аделя  1-класстын  окуучусу Диагнозу  ДЦП 

Мугалими:  Алиева  Дарыгүл  1  жумада  6  саат  окутулат.

2. АКМАТОВА  Жазира  4-класстын  окуучусу. Диагнозу:  Таяныч  кыймыл  системасы  начар. 

  Мугалими:  Элебесова  Алымбүбү  1  жумада  6  саат  окутулат.

3.  Рафиков Изат  7-класстын  окуучусу.

  Диагнозу:  Операциядан  кийинки  калыбына  келүү.

  Бир  жумада  9  саат  окутулат

  1  Кыргыз  тили  2  саат  Мугалими  Ибраева  Гүлзат

  2  Орус  тили  2  саат  Мугалими:  Мурзакожоева  

           Динара

  3  Математика  2  саат  Мугалими:  Муканбетова  

       Батмабүб

ү

  4  Биология  1  саат  Мугалими: Исаева  Атыркүл

   5  Тарых  1  саат  Мугалими  Батырканова  

        Сонунбүбү

   6  Информатика  1  саат  Мугалими:  Шайкеева  

      Бактыгүл

ЖАСИРА расписание.docx