Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы

квал.жогорулатуу 2022-2023.pdf