Квадраттык  функция

Дата публикации: 19.11.2016 4:33:58

Окуучулар  квадраттык  функция  жөнүндө  түшүнүк  алышты.  Таблица  түзүп,  графиу  чие  алышат.

                                         квадраттык  функциялар