Квадраттык функция

Дата публикации: 19.11.2016 4:33:58

Окуучулар квадраттык функция жөнүндө түшүнүк алышты. Таблица түзүп, графиу чие алышат.