"Бирге  окуйбуз"  долбоору  боюнча  ата-энелер  чогулушу

Дата публикации: 15.03.2016 5:52:37

М.  Ноорузбаев  орто  мектеби.  Башталгыч  класстын  окуучуларынын  окуу  көндүмдөрүн  жакшыртуу  боюнча  ата-энелер  үчүн  программасынын  негизинде  өтүлгөн  №1  ата-энелер  чогулушу.

Темасы:  "Бирге  окуунун  зарылдыгы"  Ата-энелерди  төрт  топко  бөлүп,  ар  бир  кадам  боюнча  презентациялоо  болду. Ата-энелер  бала  менен  биргелешип  окууну  уюштурууну  жана  сүрөттөр  менен  иштөөнүн  ыкмалары  жөнүндө  түшүнүк  алышты.

Мугалим:  Асанкожоева  Айнагүл.