"Бирге окуйбуз" долбоору боюнча ата-энелер чогулушу

Дата публикации: 15.03.2016 5:52:37

М. Ноорузбаев орто мектеби. Башталгыч класстын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча ата-энелер үчүн программасынын негизинде өтүлгөн №1 ата-энелер чогулушу.

Темасы: "Бирге окуунун зарылдыгы" Ата-энелерди төрт топко бөлүп, ар бир кадам боюнча презентациялоо болду. Ата-энелер бала менен биргелешип окууну уюштурууну жана сүрөттөр менен иштөөнүн ыкмалары жөнүндө түшүнүк алышты.

Мугалим: Асанкожоева Айнагүл.