Мекен таануу Т. Жаратылышты сактоо

Дата публикации: 27.04.2017 6:54:32

Окуучулар саякат сабагына чыгуу менен жаратылышты сактоо тууралуу билишет. Жаратылышка келтирилген зыяндарды таап, аларга жардам беришет, жаратылышты сактоого тарбияланышат.