Мекен  таануу  Т.  Жаратылышты  сактоо

Дата публикации: 27.04.2017 6:54:32

  Окуучулар  саякат  сабагына  чыгуу  менен  жаратылышты  сактоо  тууралуу  билишет.  Жаратылышка  келтирилген  зыяндарды  таап,  аларга  жардам  беришет,  жаратылышты  сактоого  тарбияланышат.

                             Жаратылышты  сактоо