1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүш

Дата публикации: 11.04.2016 4:04:07

2-класска 30-мартта 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүшкө карата балдарга маалымат берилди. Андагы элдердин кыйналган турмушу жөнүндө билишти. Улутук боштондук оңой менен келбегендигин жеңил оокат жок экендигин түшүнүштү.

Мугалим: Каткелдиева Нуржан