1916-жылдагы  улуттук-боштондук көтөрүлүш

Дата публикации: 11.04.2016 4:04:07

 2-класска  30-мартта 1916-жылдагы  улуттук-боштондук көтөрүлүшкө  карата  балдарга  маалымат  берилди.  Андагы  элдердин  кыйналган  турмушу  жөнүндө  билишти.  Улутук  боштондук  оңой  менен  келбегендигин  жеңил  оокат  жок  экендигин  түшүнүштү. 

Мугалим:  Каткелдиева  Нуржан