"Бирге  окуйбуз"  долбоору  ата-энелер  менен  бирдикте

Дата публикации: 14.03.2016 16:46:57

4-класста  адеп  сабагынан  "Бирге  окуйбуз"  долбоору  боюнча  ата-энелер  менен  бирдикте  өтүлгөн  сабактын  темасы   "Баатырлар  баяны"  

Мугалим:  Ташкенова  Бактыгүл