"Бирге окуйбуз" долбоору ата-энелер менен бирдикте

Дата публикации: 14.03.2016 16:46:57

4-класста адеп сабагынан "Бирге окуйбуз" долбоору боюнча ата-энелер менен бирдикте өтүлгөн сабактын темасы "Баатырлар баяны"

Мугалим: Ташкенова Бактыгүл