Буулануу  жана  конденсация

Дата публикации: 18.03.2016 13:47:47

Физика  сабагынан  8-класста  "Буулануу  жана конденсация"  деген  темада  ачык  сабак  өтүлдү.  Ачык  сабакка  балдар  эң  жакшы  катышты,  окуучулар  конденсация  жана  буулануу  жөнүндө  кеңири  түшүнүк  алышты.

мугалим:  Муканбетова  Батмабүбү.