Буулануу жана конденсация

Дата публикации: 18.03.2016 13:47:47

Физика сабагынан 8-класста "Буулануу жана конденсация" деген темада ачык сабак өтүлдү. Ачык сабакка балдар эң жакшы катышты, окуучулар конденсация жана буулануу жөнүндө кеңири түшүнүк алышты.

мугалим: Муканбетова Батмабүбү.