Мектептин тарбиялык иштери  боюнча откон  окуу  жылынын  отчет  анализи